Jonas Lindström, biografi

Jonas Lindström har mångårig erfarenhet av VD-befattningar i företag inom både tillväxt och "turnaround-situationer". Uppdragen har omfattat alltifrån ledning och organisation till verksamhetsutveckling och varumärkesbyggande. Försäljning och extern såväl som intern kommunikation har alltid varit intressanta och prioriterade områden. Han har dessutom erfarenhet av att förvärva och integrera företag i Sverige såväl som internationellt. Hos Dixa är Jonas ordförande i vår Advisory board.

* Ägare, JAL Consulting (1992  – idag)
* Partner & CEO, Blibros (september 2013 – idag)
* Rådgivare, MedWeb AB (september 2012 – idag)
* Rådgivare, Anyfi Networks AB (november 2009 – idag)
* Artipelag (januari 2012 – augusti 2012)
* Affärsutvecklare, TradeNode AB (januari 2010 – juni 2011)
* Rådgivare, Codefarm Software Limited (2008 – 2008)
* CEO, ORC Software AB (november 2004 – februari 2006)
* CEO, Sungard Front Arena (august 1999 – september 2005)
* CEO, Soft Applications AB (januari 1995 – augusti 1999)
* IBM (1983 – 1991)