Göra det så enkelt som möjligt att beställa trycksaker

__________________________________________

 

En gemensam plattform för alla trycksaksbeställare

Dixa Portal utgör en gemensam plattform som ni – oavsett var ni befinner er – kan använda för att beställa ert företags trycksaker. Alla beställningar görs där via ert eget inlogg till portalen, som nås genom er vanliga webbläsare.

Att ni arbetar i en och samma plattform med förinställda rutiner innebär bland annat att olika avdelningar av företaget eller organisationen kan arbeta från olika håll och kontor och ändå få ett enhetligt resultat.

___________________________________________

 

Trycksaksarkiv för skydd av grafiska resurser

Dixa Portal fungerar också som ett arkiv för era trycksaker. Där sparas nämligen allt det tryckta material som produceras för er på ett och samma ställe oavsett var, när och vem som beställt. Detta har två viktiga nyttor.

  1. Ni kan spara mycket tid vid återbeställningar av tidigare produktioner då ni helt enkelt använder den färdiga mallen och därmed slipper leta reda på gamla filer eller producera material på nytt.
  2. Det blir ett sätt att säkerställa att era grafiska resurser bevaras för framtida användning. Denna sorts grafiska backup kan bli ovärderlig när viktig information och rutin plötsligt försvinner för att anställda slutar, datorer byts ut eller system kraschar. Vad som än händer så finns era mallar och tidigare produktioner i tryggt förvar för framtida användning.

___________________________________________

 

Underlättad planering och koordinering

I Dixa Portal samlas er totala beställningshistorik, så att ni enkelt kan se när, var och hur ofta beställningar görs. På så vis underlättas arbetet med planering av och samverkan mellan lager, beställningar och budget och ni ges möjlighet att optimera era beställningar för bättre kostnadseffektivitet.

Ni kan genom beställningshistoriken enkelt få en översikt över hur förbrukningen av vissa varor ser ut och på så vis säkerställa att beställningar görs i tid. Historiken bidrar även till att ge en tydlig bild av era trycksaksrelaterade kostnader.