Effektivisera beställningsprocessen för att spara tid och undvika misstag

 

___________________________________________

 
Korrektur i realtid ger tidseffekivt arbete

När ni arbetar med de beskrivna mallarna så får ni löpande ett korrektur av er valda produkt direkt på skärmen, där er trycksak visas tillsammans med den nya informationen ni matat in. Här kan ni spara in värdefull tid, då ni utan dröjsmål förvissar er om att det blir rätt utan att behöva vänta på korrekturer och godkännanden. Med Dixa Portal kan ni slippa tidsödande rutinuppgifter och istället spendera tiden med kvalitativa uppgifter där er insats verkligen behövs.

___________________________________________


Rätt uppgift till rätt person med smarta kontrollfunktioner

Det finns stora möjligheter att ställa in regler om att mail skickas automatiskt vid utvalda tillfällen i portalen. Till exempel är det i större företag och organisationer ofta önskvärt att krav på godkännande eller attest skickas till en ytterst ansvarig innan en beställning läggs. Försäkra er om att rätt person gör rätt sak.

På liknande vis kan ni enkelt säkerställa att kostnader binds till rätt poster genom att skapa regler för obligatoriska fält. Exempelvis kan ”kostnadsställe” göras obligatoriskt att fylla i om det är viktigt att beställningen kopplas till en viss avdelning eller geografisk enhet. Genom att den korrekta proceduren automatiskt följs så kan kostsamma misstag undvikas.

___________________________________________


Slipp tomma lager och väntetider

Via lagerfunktionen kan ni se lagerstatus, förvara överskottsprodukter och även beställa hem varor direkt från lagret. Tack vare den smarta lagerfunktionen kan ni alltså slippa väntetider och förseningar och istället ges tryggheten av att veta att ert material finns redo utan dröjsmål.

Genom att dessutom koppla automatiska regler till er lagerstatus kan ni se till att det alltid finns ett reservlager av era viktigaste produkter, utan att varken förvara eller ens administrera dem själva. Ni kan exempelvis välja att en order automatiskt läggs vid en så kallad kritisk nivå så att denna aldrig understigs. På så vis undviks enkelt kostsamma panikbeställningar i sista stund.