Minska de direkta och indirekta kostnaderna förknippade med beställningen

___________________________________________

Enkelt, enhetligt och effektivt betyder ekonomisk vinning

  • I och med att Dixa Portal gör det enklare att beställa trycksaker så möjliggörs stora tidsbesparingar.
  • Ett enhetligt utseende på era trycksaker underlättar igenkänning, vilket i sin tur stärker ert varumärke.
  • När beställningsprocessen effektiviseras genom att andelen onödiga moment minimeras samtidigt som rätt rutiner automatiskt följs, kommer tid besparas och kostsamma misstag undvikas.