Hitta ett sätt att garantera enhetlighet hos era trycksaker oavsett beställare

___________________________________________

 

Inbyggd grafisk manual ger enhetligt yttre

Era preferenser angående exempelvis tryckteknik, färginställningar och papper matas in i Dixa Portal för respektive produkt. Därtill skapas för varje produkt skräddarsydda mallar i linje med er grafiska profil och era bestämmelser kring exempelvis typsnitt, storlekar och placeringar. Genom att utgå från dessa mallar när ni beställer trycksaker kan ni därmed slippa enformiga men tidskrävande moment och spara in värdefull tid – helt förvissade om att produkten dels har rätt utseende och dels trycks på rätt sätt.

En relaterad, och minst lika viktig, följd av dessa mallar är att det automatiskt försäkras att allt material är enligt den grafiska profilen, då alla produktioner utgår från samma bas. På så vis får alla trycksaker rätt utseende oavsett beställare och företaget visar ett konsekvent och enat ansikte utåt. Detta stärker igenkänningen av varumärket och därmed också dess värde, såväl inom som utanför organisationen.

___________________________________________

Låt mallarna göra jobbet

Ni kan välja att arbeta med dynamiska och/eller statiska produkter beroende på era behov och val av produkter.

STATISKA kallar vi de produkter som beställs vid upprepade tillfällen utan ändringar, alltså ofta exempelvis kuvert, block och reklampennor. För dessa skapar vi en förlaga enligt er grafiska profil, som sedan enkelt och effektivt används var gång dessa produkter beställs.

DYNAMISKA produkter är sådana där grundutseendet på trycksaken är detsamma som tidigare, men där någon variabel (oftast texten) ändras från beställning till beställning. Exempel på sådana produkter är visitkort och namnskyltar. För dessa dynamiska produkter utgår ni från våra mallar som är specialdesignade efter era grafiska bestämmelser. I dessa mallar fyller ni sedan enkelt i den aktuella informationen och får en unik produkt med företagets utseende redo för beställning.

___________________________________________

Slipp hålla koll i maildjungeln - alltid rätt version av en produkt

Eftersom ni alltid utgår från färdiga mallar för såväl statiska som dynamiska produkter så kommer risken elimineras att någon arbetar med inaktuella varianter av trycksaker och reklamprodukter. Oavsett vilken användare som loggar in och vilket kontor denne hör till, så kommer alla använda en och samma mall med det aktuella utseendet enligt era grafiska bestämmelser.

Detta är förstås den största fördelen med mallarna eftersom det för de flesta företag är väsentligt att alla trycksaker har det rätta utseendet. En annan fördel är att ni slipper letandet i mappar och gamla mail för att hålla koll på den senaste versionen av dokument, vilket idag är en alltför vanlig tidstjuv på dagens företag. Dixa Portal smarta mallar säkerställer att bara den rätta designen och strukturen används för era trycksaker.