Sekretess hos Dixa

Material som har känsligt innehåll eller av någon anledning kräver särskild sekretess hanteras därefter hos Dixa. För dessa har vi utarbetat speciella rutiner för att säkerställa deras särskilda hantering, som beskrivet nedan.

  • Endast Dixas personal har tillträde till produktionslokalen. Alla dörrar hålls permanent låsta och bud eller andra utomstående måste beviljas access för att få tillträde till lokalen. Väl inne har de inte tillgång till hela lokalen, utan endast ett designerat område.
  • Till skillnad från vanliga leveranser packas sekretessmaterial helt neutralt. Det innebär att det inte anges någonstans anges vad paketet innehåller, utan endast vem som är mottagare.
  • Eventuella rester och spill av produktionen förvaras enskilt och utan tillgång för någon. Detta oåtkomliga material hämtas sedan som det är och förbränns.
  • Efter tryckning förvaras filer och material i vårt grafiska valv på driftsäker server med backup flera gånger dagligen. Anledningen till att vi överhuvudtaget bevarar filen är att våra kunder ofta återkommer senare med samma eller liknande behov, och värdefull tid då kan sparas in för oss alla om filerna redan är på plats hos oss.