Dixa tryckeri: kvalitetspolicy


 

Dixa är certifierade för ISO 9001, vilket är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Dixas ledningssystem beskriver hur vi ständigt ska förbättra och justera vår verksamhet för att möta kundernas behov med utgångspunkt i;

• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

> Läs mer om ISO 9001

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar samt krav från väsentliga intressenter. Varje medarbetare inom Dixa bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande, genom professionellt genomförda produktioner och med ett produktutbud som möter kundernas behov. 

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Dixa bibehålla och förstärka förtroendet hos kunderna. Vi gör regelbundna kundundersökningar för att bättre förstå kunderna, deras behov och prioriteringar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi lära oss hur vi kan bli ännu bättre. Vi lär oss av våra misstag och vi förbättrar ständigt vår kvalitet till nytta för våra kunder.