Dixa tryckeri: miljöpolicy


 

Dixa strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet i tid och samtidigt lämna så litet avtryck som möjligt på miljön. Vi är certifierade enligt ISO 14001, dvs de standarder som handlar om miljöledning, och genom dem har vi tagit fram ett miljöledningssystem som vi integrerat i vår verksamhet. Miljöledningssystemet hjälper oss att granska alla våra processer för att minimera vår miljöpåverkan.

> Läs mer om ISO 14001

Vi är anslutna till FTI - näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar och därigenom "Gröna Punkten". Varumärket ”Gröna Punkten” på en förpackning innebär att det har betalats en summa för återvinning till det nationella återvinningsföretaget. 

Vi har även under 2017 ett pågående arbete för att bli Svanen-certifierade.


Våra främsta miljöanpassningar och åtgärder handlar om följande:

  • Att vi har tillräcklig kunskap om hela kedjan, sett ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv.
  • Att vi styr våra kunder rätt, till rätt produktion och till rätt mängd samt informerar om mer miljövänliga alternativ.
  • Att vi genomlyser och optimera våra processer för att ha en så låg resursförbrukning och så liten miljöpåverkan som möjligt i hela kedjan.
  • Att vi ställer miljökrav på underleverantörer och väljer underleverantörer baserat på både kvalitet och miljöprestanda.
  • Att vi så, långt det är möjligt, väljer produkter och papper som är miljömärkta med en etablerad miljömärkning.
  • Att vi optimerar våra transporter och minimerar koldioxidutsläppen per transporterad mängd och kilometer.
  • Att vi minimerar vårt avfall och källsorterar det avfall vi ger upphov till.

Vi lever givetvis upp till gällande miljölagstiftning och vi arbetar med att hela tiden minska vår miljöpåverkan jämfört med den mängd produkter vi levererar. Vi skyddar miljön och har ett slutet system för att förebygga föroreningar.

Vi erbjuder och rekommenderar särskilt miljövänliga papper. Dessa är i regel Svanenmärkta och kommer från FSC-märkta träd. Alla våra digitala maskiner kommer från Xerox, som har en tydlig miljöpolicy. Deras Green World Alliance-initiativ innebär att Dixa som kund återlämnar våra kassetter och tonerbehållare till dem, varpå de återanvänds och återvinns. Vad gäller vår offsetproduktion så är denna fullständigt sluten, vilket innebär att inga vätskor försvinner ut i systemet, utan allt tillvaratas för att sedan antingen återvinnas eller destrueras.