2018

E-handel – hot eller möjlighet?

Trenden i de flesta retailkategorier pekar tydligt mot att kunderna i allt större utsträckning söker sig till e-handeln, vilket naturligtvis ställer nya krav på den fysiska handeln. Detta hot kan […]

– Läs mer